Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Wzór skargi

Aby złożyć skargę na kierowcę, należy stworzyć w Panelu Sędziowskim nowy post, zgodnie z poniższym wzorem:

Twój nick:
Nick zgłaszanego:
GP i nr okrążenia:
Dowód video:
Opis zdarzenia:

Post powinien zostać zatytułowany:

Oznaczenie splitu | GP, nr okrażenia | Twój nick | Nick zgłaszanego

Poprawna skarga:

  • zawiera tylko jednego zgłaszającego
  • zawiera jednego lub więcej oskarżonych (w przypadku odwołania od kary piszemy "odwołanie")
  • posiada dowód, na którym wyraźnie widać incydent
  • posiada dokładnie oznaczony czas zdarzenia na filmie
  • dotyczy jednego incydentu (lub ewentualnie kilku, związanych z jednym kierowcą, z dokładnymi oznaczeniami czasu każdej sytuacji).

Strony konfliktu:

  • mają prawo do rzeczowej dyskusji pod skargą
  • nie mogą się odwoływać od werdyktu.