Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

VRL F1 - Regulamin

DEFINICJE
Strona - vrlracing.pl
Forum - forum udostępnione na stronie, dostępne dla każdego członka społeczności.
Administracja -  własciciele ligi, mają ostateczny głos we wszystkich decyzjach dotyczących VRL.
Zarząd - wspiera Administrację w prowadzeniu ligi. W skład Zarządu wchodzą sędziowie, komentatorzy, graficy oraz twórcy innych treści dla VRL. Jedynie Administracja może podważyć decyzję Zarządu.
Koordynator - osoba przypisana do danego splitu. Wpomaga Administrację w organizacji wyścigu. W jego kompetencje wchodzi przygotowanie sesji i decydowanie o bieżących sprawach podczas wyścigu (w oprarciu o regulamin). Pomaga kierowcom swojego splitu w rozwiązywaniu problemów.
Główny Koordynator - osoba wspomagająca resztę koordynatorów na danej platformie (PC/PS4/Xbox).

Skład Administracji VRL:
Marcin Bielak (Biały)
Jakub Olszewski (Jcobix)


1. OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników ligi VRL F1 oraz osoby startujące w rekrutacji do rozgrywek. Udział lub próba udziału w VRL F1 wiąże się z poświadczeniem, iż kierowca zna i w całości akceptuje ninejszy regulamin, a także "Regulamin CRC VRL F1", "Regulamin strony VRLRACING.PL" oraz zgadza się na wszystkie informacje zawarte w formularzu rekrutacji.
1.2 Regulamin może ulegać zmianom również w trakcie trwania sezonu. Informacje o aktualizacjach będą pojawiać się w odpowiedzi do tego wątku.
1.3 Niespójnosć regulaminu rozwiązywana jest na bieżąco przez Administrację VRL.
1.4 Administracja VRL zastrzega sobie prawo do działania sprzecznego z regulaminem w wyjątkowych okolicznościach.
1.5 Wszelkie informacje o lidze dostępne są w następujących kanałach informacji: strona VRL (w tym Forum), Discord, Facebook i YouTube. Zalecamy obserwowanie wszystkich z wymienionych platform. Najważniejsze komunikaty będą odpowiednio oznaczane, a obowiązkiem uczestnika jest obserwowanie ich na bieżąco.
1.6 Oficjalna komunikacja na liniach administracja-kierowcy oraz kierowcy-kierowcy odbywa się wyłącznie poprzez Forum na stronie VRL, Discorda, Steam oraz e-mail.
1.7 W przypadku problemów ze zrozumieniem regulaminu lub propozycjami aktualizacji prosimy o kontakt z Administracją.


2. REKRUTACJA I PODZIAŁ NA SPLITY
2.1 Terminarz rekrutacji do sezonu 10:
30.06 - Rozpoczęcie przyjmowanie zgłoszeń przedsezonowych
20.07 - Zakończenie zgłoszeń przedsezonowych
21.07 - Ogłoszenie ilości splitów oraz list przyjętych kierowców na sezon 10
2.2 Terminarz może ulec zmianie, o czym wszyscy zostaną poinformowani na stronie.
2.3 Kierowca próbujący dołączyć do VRL zobowiązany jest wypełnić formularz rekrutacyjny. Zgłoszenia są możliwe przed oraz w trakcie trwania sezonu, gdy formularz zostanie ponownie otwarty.
2.4 Każde zgłoszenie jest indywidualnie analizowane przez Administrację i istnieje możliwość odrzucenia zgłoszenia w uzasadnionym przypadku.
2.5 Na podstawie odpowiedzi w formularzu ustalana jest ilość splitów w danym sezonie oraz to jakie asysty będą dostępne w każdym z nich.
2.6 Kierowcy, którzy swoje zgłoszenie wyślą już po ustaleniu składów, będą znajdować się na liście oczekujących.
2.7 Automatyczny awans do splitu VRL F1 (PC) ma czołowa “12” VRL F1 oraz czołowa "3" VRL F2 sezonu 9. Nie są oni jednak zwolnieni z wypełnienia formularza.
2.8 Administracja podczas przydzielania miejsc będzie kierować się udziałem kierowcy w poprzednim sezonie, wynikiem próby czasowej, używanymi asystami, doświadczeniem ligowym oraz ogólną postawą. Nie ma dokładnych przeliczników, decyzja leży wyłącznie po stronie Administracji.


3. INFORMACJE O LIDZE
3.1 Liga VRL F1 odbywa się na grach F1 studia Codemasters. Sezon 10 odbywa się na F1 2019 na platformach PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.
3.2 W każdym ze splitów dostępne jest 20 miejsc dla kierowców oraz 2 dla komentatorów lub wyznaczonych obserwatorów wyścigu.
3.3 Stawka została podzielona między splitami ze względu na umiejętności, doświadczenie oraz uwzględnienie wcześniejszych startów w lidze VRL.
3.4 W sezonie 10 nie jest przewidziana posada rezerwowego w żadnym ze splitów. Możliwe będzie utworzenie listy oczekujących, gdyby liczba chętnych była zbyt duża.
3.5 Istnieje możliwość awansu między splitami, gdy ktoś ze splitu wyżej zostanie skreślony z listy kierowców. Przed zakończeniem 2-iego wyścigu sezonu pierwszeństwo do awansu będzie ustalone wg wyników rekrutacji. Po zakończeniu 3-iego Grand Prix pierwszeństwo będą mieć osoby najwyżej sklasyfikowane w splicie o jeden niższym. Możliwe jest również wybranie osoby z listy oczekujących.
3.6 Niemożliwy jest start w lidze bez wcześniejszego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zaakceptowania go przez Administrację.
3.7 Każdy kierowca zobowiązany jest do używania swojego rozpoznawalnego pseudonimu zarówno na stronie VRL, Discordzie oraz podczas sesji wyścigowej.
3.8 Kierowca musi mieć w znajomych na Steam/PSN/Xbox LIVE Koordynatora swojego splitu oraz w miarę możliwości Administrację.
3.9 Uczestnik ligi zobowiązuje się do obserwowania Forum VRL, a także Discorda, gdyż właśnie tam będą pojawiać się najważniejsze informacje.


4. SESJA WYŚCIGOWA
4.1 Wyścig każdego splitu odbywa według terminarza startów dostępnego na Forum VRL.
4.2 Kierowcy zobowiązani są do pojawienia się w sesji minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem wyścigu.
4.3 Nie jest przewidziane opóźnianie startu sesji ze względu na nieobecność danego kierowcy. Wyścig startuje samoistnie.
4.4 Kierowca może dołączyć jeszcze w trakcie kwalifikacji, jeżeli system (gra) umożliwi mu start.
4.5 Podczas sesji kierowca zobowiązany jest do używania swojego oficjalnego nicku, który podał w formularzu zapisów. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju dopiski, hashtagi i zmiany nicku. Obowiązkiem kierowcy jest skontrolowanie swojego nicku przed startem. Start z pseudonimem niezgodnym z tabelą wyników/formularzem zapisów, może zostać uznany przez Administrację za nieważny.

4.6 KOMUNIKACJA GŁOSOWA
4.6.1 Kierowcy podczas wyścigu mają możliwość przebywania na Discordzie VRL. Nie jest to jednak obowiązkowe.
4.6.2 Tuż przed startem sesji kierowcy przechodzą na kanały swoich zespołów. Niedozwolone jest tłumne przebywanie na jednym kanale.
4.6.3 Podczas sesji respektujemy zachowanie ciszy i ograniczenie rozmów.
4.6.4 Staramy się ograniczać wybuchowość niezależenie od sytuacji na torze. Wszystkie uwagi można przekazać sobie po wyścigu.

4.7 USTAWIENIA SESJI
Tryb gry: Ligi
Bolidy: Oficjalne F1 2019
Rodzaj treningu: Brak
Kwalifikacje: Krótkie kwalifikacje
Długość wyścigu: 50%
Rozpoczęcie wyścigu: Manualne
Okrążenie formujące: Włączone
Maks. liczba kierowców: 20
Maks. liczba obserwatorów: 2
Pogoda: Dynamiczna
Czas: Oficjalny
Poziom kierowcy SI: 60
Osiągi samochodu: Równe
Reguła parku zamkniętego: Włączona
Kolizje: Włączone
Uszkodzenia pojazdu: Pełne
Własne ustawienia bolidu: Włączone
Samochód Bezpieczeństwa: Włączony
Zasady i flagi: Włączone
Ograniczenie ścinania zakrętów: Rygorystyczne
Temperatura opon: Powierzchnia i osnowa (symulacja)
Asysty: Zależne od splitu

4.8 POWRÓT DO SESJI
4.8.1 Po utraceniu połączenia z sesją mamy możliwość powrotu, z zachowaniem pewnych zasad.
4.8.2 Możemy wrócić do sesji, jeżeli nie byliśmy łącznie poza nią więcej niż 10 minut.
4.8.3 Od sytuacji w sesji i naszych umiejętności zależy czy możemy skorzystać z tej opcji. Kategoryczny zakaz wypisywania do kogokolwiek o pomoc w tej kwestii.
4.8.4 Korzystając z tej funkcji jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego i bezwypadkowego powrotu na tor.

4.9 RESTART
4.9.1 O ewentualnym restarcie sesji decyduje wyłącznie Koordynator/Administracja.
4.9.2 Podstawowymi sytuacjami, w których wymagany jest restart, jest utrata połączenia przez 4 i więcej graczy oraz zawieszenie się sesji podczas wczytywania.
4.9.3 Jednakże w sytuacji gdy znany jest kierowca, którego połączenie jest powodem zawieszenia się sesji, jest on zobowiązany do podporządkowania się intrukcji Koordynatora, nawet jeżeli miałoby to być tymczasowe opuszczenie sesji.

4.10 Kierowca decydujacy się na wycofanie z wyścigu zobligowany jest do zrobienia tego w bezwypadkowy sposób (wycofanie w boksie).


5. KLASYFIKACJA
5.1 Punktacja:
1. miejsce – 25pkt
2. miejsce – 18pkt
3. miejsce – 15pkt
4. miejsce – 12pkt
5. miejsce – 10pkt
6. miejsce – 8pkt
7. miejsce – 6pkt
8. miejsce – 4pkt
9. miejsce – 2pkt
10. miejsce – 1pkt
+ Najszybsze okrążenie - 1pkt
5.2 Aby wyścig został uznany za ważny, kierowca prowadzący w nim musi przejechać min. 90% dystansu. Jeśli sesja zakończyła się przed ukończeniem wyścigu, ale minimum po 50% dystansu – Koordynator/Administracja może zarządzić restart sesji lub może zostać przyznana połowa przysługujących punktów.
5.3 Aby kierowca otrzymał należne punkty, musi przejechać min. 90% dystansu wyścigu.
5.4 Duch/bot kierowcy nie jest w żaden sposób uwzględniany w wynikach. Moment w którym kierowca opuszcza sesje jest równoważny z nieukończeniem wyścigu. Wyjątkiem jest powrót do sesji i samodzielne dokończenie wyścigu.
5.5 Kierowca, który postanowił zrezygnować z dalszego udziału w wyścigach lub został wyrzucony z ligi w trakcie trwania sezonu, nie traci swojego dotychczasowego dorobku punktowego, a jego punkty zostają zachowane w klasyfikacji konstruktorów. Po rezygnacji z dalszego udziału w sezonie, kierowca nie może ponownie wrócić do ścigania w danym sezonie!


6. NAGRODY
6.1 Podstawowym wyróżnieniem dla zwycięzcy klasyfikacji kierowców w splitach F1 (PC/PS4/Xbox) jest tytuł Mistrza VRL.
6.2 Możliwe są również dodatkowe nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
6.3 W 10 sezonie żadna pozycja nie będzie premiowana automatycznym awansem w kolejnym sezonie.


7. KARY I ZASADY
7.1 Zasady jazdy zostały szczegółowo opisane w “Regulaminie CRC VRL F1”.
7.2 Rozpatrywaniem skarg w sprawie przewinień na torze zajmują się niezależni Sędziowie – doświadczeni kierowcy simracingowi, wyznaczeni przez Administrację.
7.3 O karach za incydenty poza torem decyduje Administracja w porozumieniu z Koordynatorami.
7.4 Karaniem za nieprzestrzeganie limitów toru zajmuje się system wbudowany w grę, osobno karane mogą być manewry wyprzedzania poza torem.
7.5 Niedozwolone jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju modów wpływających na grę!
7.6 Celowe rozbijanie się w kwalifikacjach lub wyścigu jest surowo zabronione.

7.7 RODZAJE KAR
7.7.1 Punkty karne - nadawane za łamanie regulaminu lub zasad jazdy.
7.7.2 Kara sekundowa - nadawana na wyścig w którym wydarzył się incydent, a w przypadku nieukończenia wyścigu - na kolejne GP, które kierowca ukończy.
7.7.3. Kara przesunięcia na starcie - nadawane na kolejny wyścig.
7.7.4 Wykluczenie z kwalifikacji - nadawane na kolejny wyścig, w którym kierowca weźmie udział.
7.7.5 Dyskwalifikacja z wyścigu - całkowite wykluczenie z udziału w 1 lub więcej weekendzie wyścigowym.
7.7.6 Dyskwalifikacja z całego sezonu - wyjątkowo rażące i perfidne zachowania.
7.7.7 Ostrzeżenie - przy niewielkich przewinieniach.
7.7.8 Ostrzeżenie ostateczne - za wielokrotne popełnianie tego samego wykroczenia, podstawa do przyszłych dyskwalifikacji.

7.8 Za jeden incydent kierowca nie może otrzymać więcej niż 3 punkty karne.
7.9 Jeżeli suma kar sekundowych nadanych kierowcy w ciągu jednego wyścigu przekroczy lub zrówna się 30 sekundom to kierowca otrzymuje automatycznie dyskwalifikację z udziału w kolejnym wyścigu.
7.10 Zgromadzenie 10 punktów karnych lub 5 w trakcie jednego wyścigu wiąże się z dyskwalifikacją w następnych zawodach.
7.11 Karze podlega każde zachowanie niezgodne z ninejszym regulaminem oraz regulaminem CRC i regulaminem strony VRL. Wysokość kary za poszczególne przewinienia zależy od dotkliwości czynu, dlatego nie ma z góry ustalonych kar.
7.12 Zabronione jest celowe wyjście z sesji ("rage-quit"). Zawsze walczymy do końca.
7.13 Zabronione jest używanie funkcji "Powrót na tor"/"Return to track", gdy wypadniemy z toru! Użycie funkcji wiąże się z automatyczną karą w wysokości 3 PK + sekundami karnymi.


8. SKARGI
8.1 Kierowca ma prawo wniesienia skargi za sytuację na torze lub poza nim, która według niego nie była zgodna z regulaminem.
8.2 Skargi zgłaszane są zgodnie ze wzorem na Forum. Post niezgodny ze wzorem jest automatycznie odrzucany przez Sędziów.
8.3 Termin na zgłaszanie skarg mija o północy dnia następującego po wyścigu (np. wyścig odbywa się w środę, więc termin na zgłaszanie skarg mija w czwartek o 23.59).
8.4 Sędziowie i Administracja ze względu na terminy splitów oceniają skargi na bieżąco; nie później jednak niż 6 godzin przed startem kolejnego wyścigu.
8.5 Kierowca ma prawo do obrony swojego zdania poprzez odpowiedzi na forum i dyskusje z Sędziami. Brak odpowiedzi ze strony kierowcy upoważnia do nieobniżania kary oraz wnioskuje się po tym brak zainteresowania tematem i zgodę na ukaranie.
8.6 Decyzje Sędziów są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.


9. ZACHOWANIE PUBLICZNE
9.1 Kierowca biorący udział w rozgrywkach VRL staje się jednocześnie reprezentantem ligi na zewnątrz. Wiąże się to z dbaniem o dobre imię ligi.
9.2 Za miejsce publiczne uważa się całego Discorda VRL, stronę VRL, profile VRL na Facebooku i YouTube oraz transmisje prowadzone w ramach wyścigów i eventów VRL (również przez kierowców).
9.3 Rozumiemy emocje z jakimi wiąże się ściganie i nie oceniamy nagłych reakcji na sytuacje na torze. Niedopuszczalnym jednak jest świadome i celowe obrażanie jakiegokolwiek członka społeczności VRL.
9.4 Publiczny wulgarny stosunek może wiązać się z wykluczeniem lub zawieszeniem kierowcy w startach.


10. NIEOBECNOŚCI
10.1 Kierowca ma obowiązek zgłaszać swoją planowaną nieobecność pisząc post w odpowiedzi do wątku zapowiadającego wyścig. Nie jest respektowana żadna inna forma zgłoszenia nieobecności!
10.2 Częste nieobecności (4 w sezonie) są podstawą do wykluczenia kierowcy ze startów w lidze.
10.3 Już 2 niezapowiedziane na forum nieobecności wiążą się z usunięciem kierowcy z listy zawodników!


11. REZERWOWI
11.1 Obecnie możliwe jest dołączenie do ligi jako kierowca rezerwowy.
11.2 Rezerwa przewidziana jest wyłącznie w splitach F4, F5, F6, XONE, PS4. W pozostałych splitach nie jest możliwe dołączenie jako rezerwa!
11.3 Rezerwowy nie musi zgłaszać nieobecności, ale brak startów może wiązać się z utratą miejsca.
11.4 Kierowcy rezerwowi muszą zaglądać na forum swojego splitu, aby wiedzieć czy jakiś główny kierowca zgłosił nieobecność i mogą go zastąpić.
11.5 Kierowcy rezerwowi pozostają w kontakcie z koordynatorami splitów. Obowiązkowo muszą być na Discordzie.
11.6 Rezerwowi nie zdobywają punktów dla zespołu, a wyłącznie do klasyfikacji kierowców.
11.7 Kolejność pierwszeństwa startu wśród rezerwowych jest ściśle ustalona.


Regulamin może ulegać zmianie!
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2019

Aktualizacja regulaminu [26.02.2019]

  • Dodano punkt 10.
  • Zaktualizowano punkt 7.7.2
  • Dodano punkt 7.12

Aktualizacja regulaminu [30.06.2019]

  • Regulamin przekształcono do zasad Sezonu 10 (jest to wstepna wersja, regulamin ulegnie jeszcze korektom przed startem sezonu).

Aktualizacja regulaminu [12.08.2019]

  • Zaktualizowano punkt 3.4
  • Dodano duży punkt 11 dot. rezerwowych

Aktualizacja regulaminu [17.08.2019]

  • Dodano punkt 7.13 dot. używania funkcji "powrót na tor"