Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

VRL F1 - Regulamin CRC (Zasady jazdy)

Organizacja CRC (Clean Racers Club) jest szanowaną w społeczności wyścigów online, a zasady te uznawane są za instrukcje, których powinniśmy się trzymać.
Pomyśl, zanim obwinisz innych, wyścigi bywają intensywne, pełne współzawodnictwa i stresujące. Wypadki to część tych doświadczeń – często spowodowane są lagiem, dzwoniącym telefonem, czy przez osoby trzecie przeszkadzające graczom i przez wszystkie inne rzeczy, których nie mogą kontrolować.

Załączamy tutaj pełny tekst CRC z zasadami zachowania zalecanymi kierowcom. Wymagane jest przeczytanie. Musisz podpisać się pod tym, na znak, że je przeczytałeś, rozumiesz i jesteś gotowy przestrzegać tych zasad tak ściśle, jak to tylko możliwe.

 


Regulamin został przekształcony, aby dopasować go do zasad jazdy w ligach opartych na F1 Codemasters. Jest to tylko kilka korekt, ale są dopasowane do realiów gry i współczesnego ścigania online. Poznanie i stosowanie zasad CRC to niezbędna podstawa do czystej rywalizacji! Sprawy nieuregulowane w CRC są rozpatrywane poprzez regulamin ligi i administrację wyścigu.

Dotch


 

Najbardziej oczywista zasada: Nie jeździj beztrosko. Okaż szacunek i cierpliwość dla kolegów. Bądź ostrożny. Zrozum ograniczenia programu (gry) i dostosuj do nich swoją jazdę. Prowadzenie samochodu online, w symulacji wyścigu nie wygląda dokładnie tak samo, jak prawdziwy wyścig i czasami wymaga nawet więcej ostrożności.

Zasady te przeczytaj wielokrotnie, a później jeszcze kilka razy!

Znajomość zasad (Knowing the Rules)
K-1 Kierowca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się ze wszystkimi zasadami, które rządzą zarówno zwykłymi wyścigami, jak i turniejami, w których bierze udział.

Ogólne zasady zachowania (General Conduct)
GC-1 Współzawodnicz w czysty i uczciwy sposób.
GC-2 Dołóż wszelkich starań, aby nie zepsuć zabawy innym.
GC-3 Unikaj ogólnie złego zachowania, nie ulegaj złemu zachowaniu innych.
GC-4 Nie używaj niestosownego języka, nie obrażaj innych osób (dotyczy to m.in., ale nie tylko, przeklinania).
GC-5 Zachowuj się jak dżentelmen. Cały czas!

Imię/nazwa/pseudonim (Driver’s Name Etiquette)
DE-1 Zawsze używaj swojego rozpoznawalnego imienia/pseudonimu jakiego używasz na stronie/forum ligi.

Główne kompetencje (General Eligibility)
GE-1 Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem strony/forum ligi.
GE-2 Kierowcy znani z powodowania sytuacji niebezpiecznych, spowodowanych nieodpowiedzialnym, bądź złośliwym prowadzeniem, oszukujący, agresywni itp., mogą być automatycznie wyłączeni z obecnych lub przyszłych wyścigów i/lub rozgrywek.

Uczestnictwo w wyścigach (dotyczy zawodów) (Event Participation)
EP-1 Kierowca powinien stawić się w lobby przynajmniej na 5-10 min przed rozpoczęciem wyścigu.
EP-2 Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w wyścigu, powinieneś poinformować o tym organizatora rozgrywek z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli nie uczynisz tego przed rozpoczęciem kilku kolejnych wyścigów, może to być podstawą do wykluczenia z danej ligi.

Zachowanie w boksach (Pit Etiquette)
PE-1 Kierowcy powinni zawsze wjeżdżać na tor z odpowiednią ostrożnością, nie przeszkadzając tym, którzy już na torze są.
PE-2 Samochody na torze wyścigowym mają zawsze pierwszeństwo przejazdu przed samochodami wyjeżdżającymi z boksów.

O ściganiu (Race General)
RG-1 Nie jeździj beztrosko. Okaż szacunek i cierpliwość dla kolegów. Bądź ostrożny. Zrozum ograniczenia gry i dostosuj do nich swoją jazdę. Prowadzenie samochodu online, w symulacji wyścigu nie wygląda dokładnie tak samo, jak prawdziwy wyścig i czasami wymaga nawet więcej ostrożności.

Sytuacje kontaktowe (Contact Concessions)
CC-1 Jeżeli dojdzie do kontaktu między pojazdami, który nie wykluczy żadnego z nich z wyścigu, ale pozwoli sprawcy zdarzenia na zyskanie pozycji względem poszkodowanego, sprawca powinien ustąpić poszkodowanemu i umożliwić mu powrót na pozycję, którą zajmował przed zdarzeniem. Sprawca powinien to uczynić nawet, jeśli oznaczałoby to przepuszczenie innych pojazdów niebiorących udziału w zdarzeniu, a więc i utratę pozycji.
CC-2 Jeżeli sprawca podejmie stosowne do sytuacji działania, wtedy jakakolwiek kara, która normalnie byłaby na niego nałożona, może zostać zmniejszona lub anulowana.
CC-3 Jeżeli sprawca nie podejmie takich działań, wtedy nie ma żadnych podstaw do zmniejszenia lub anulowania normalnie nakładanej kary. W tych przepisach chodzi po prostu o sportowe zachowanie w takich sytuacjach.

Zakręty (Corner Rights)
CR-1 Aby mieć prawo do wewnętrznej strony zakrętu, musisz przed jego początkiem wypracować istotny overlap (pozycję do ataku) w stosunku do samochodu przed Tobą.
“Overlap” oznacza, że przód Twojego samochodu powinien znajdować się na wysokości siedzenia kierowcy samochodu jadącego przed Tobą – jest to niezbędne minimum. W niektórych sytuacjach overlap powinien być większy. Kierowca przed Tobą ma prawo podążać wybranym przez siebie torem, jeżeli przed początkiem jego manewru nie został wypracowany istotny overlap.
CR-2 Jeżeli znaczący overlap został ustanowiony przed początkiem zakrętu, to kierowca z tyłu ma prawo do niezbędnego miejsca w zakręcie. Kierowca z przodu ma wtedy obowiązek takie miejsce pozostawić.
CR-2-A Samochód po zewnętrznej ma prawo do miejsca na całej długości zakrętu. Nie może więc być przyciskany do brzegu w drodze do końca zakrętu.
CR-2-B Samochód po wewnętrznej ma prawo do miejsca na całej długości zakrętu. Nie może więc być przyciskany do brzegu w drodze do wierzchołka zakrętu.
Kierowca z przodu może oczywiście walczyć o pozycję, z zachowaniem miejsca dla kierowcy z tyłu.
Manewr polegający na wejściu po wewnętrznej samochodu, który rozpoczął manewr skrętu, a bez wypracowanego istotnego overlap’u, jest czasem określany jako “barge passing”. Jest to wysoce ryzykowny manewr, zarówno dla Ciebie, jak i dla innych. Jeżeli spowodujesz wtedy wypadek, nie masz żadnych praw.
CR-3 Jeżeli kierowca z przodu popełnił błąd stwarzający warunki do bycia wyprzedzonym, to kierowca z tyłu ma prawo zaatakować jego pozycję – z zachowaniem ostrożności – bez względu na wypracowany wcześniej overlap, lub jego brak.
Np.: Jeżeli kierowca z przodu spóźni hamowanie i pojedzie zakręt szeroko, zostając przy tym zmuszony do zredukowania prędkości itp., upoważnia to kierowcę z tyłu do (próby) wyprzedzenia, niezależnie od istniejącego (lub nie) overlap’u. Mimo tego, kierowca wyprzedzający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, by manewr przebiegł bezpiecznie.
Małe błędy kierowcy z przodu mogą nie być wystarczającym usprawiedliwieniem ataku na jego pozycję. To, że wyszedł on z wprawy czy np. został rozproszony, nie daje Ci automatycznie prawa do wyprzedzenia czy miejsca w zakręcie. Twoim obowiązkiem jest ocena, czy jego błąd stworzył sytuację wystarczającą do bezpiecznego wyprzedzania.
CR-4 Wszelkie manewry wyprzedzania muszą odbywać się w granicach toru wyznaczonych przez białe linie. Wyprzedzający w trakcie przejazdu zakrętu nie może zbytnio wypychać rywala poza tor. W wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest delikatne wypchnięcie rywala podczas przejazdu przez zakręt, ale nie więcej niż dwa koła wyprzedzanego mogą znaleźć się poza torem. W przypadku gdy kierowca atakujący zauważy, że nie zostawił wyprzedzanemu wystarczająco dużo miejsca jest zobowiązany do łagodzenia skutków jego powrotu na tor.

Jazda defensywna (Defensive Driving)
DD-1 Samochód wiodący ma prawo jechać na prostej po wybranym przez siebie torze. Ma prawo wykonać jeden ruch w celu zablokowania atakującego pojazdu. Po tym jednak musi pozostać na tej pozycji tak długo, jak atakujący pozostaje pod jej wpływem. Potem oczywiście, w miarę zbliżania się do zakrętu, może powrócić na wybrany przez siebie tor jazdy.
DD-2 Niedozwolona jest zbyt gwałtowna zmiana toru jazdy na prostej w momencie, gdy kierowca z tyłu jest w odległości około pół bolidu za tobą i mniejszej.
DD-3 Samochód wiodący ma prawo przejechać zakręt po wybranym przez siebie torze.
Np.: Może jechać defensywnie po wewnętrznej w celu obrony swojej pozycji, przez co zmuszać atakującego do próby wyprzedzenia po zewnętrznej. To jest normalne zachowanie na torze, a nie blokowanie.
W praktyce, niezależnie od zasady DD-1, samochód prowadzący może jechać po torze, który uzna za najbardziej niedogodny dla próbujących go wyprzedzić.

Prowadzenie znacznie uszkodzonego samochodu (Driving a severely damaged car)
DC-1 Obowiązkiem spoczywającym tylko i wyłącznie na kierowcy uszkodzonego pojazdu jest dołożenie wszelkich starań w celu minimalizacji stwarzanego przez jego wóz zagrożenia oraz uniknięcia kontaktu z innym wozem. Uszkodzony samochód nie ma żadnych praw ponad inne samochody.
W myśl tej zasady, poprzez uszkodzony samochód rozumie się pojazd, którego osiągi z jakiejkolwiek przyczyny są znacząco poniżej wartości oczekiwanych. Taki samochód staje się niejako ruchomą przeszkodą. Uszkodzenie może być mechaniczną dysfunkcją jakiegoś podzespołu, awarią kontrolera, bądź inną usterką powodującą utrudnienie w jeździe.
Nie masz żadnych praw, jeżeli prowadząc uszkodzony pojazd spowodujesz wypadek. Obowiązkiem kierowcy uszkodzonego samochodu jest ocena ryzyka z tym związanego oraz decyzja o ewentualnym wycofaniu się. Jeżeli mimo wszystko kierowca zdecyduje się kontynuować jazdę, ryzykuje otrzymanie zwiększonej kary, jeżeli spowodowałby wypadek.
Jeżeli uszkodzony pojazd znajdzie się poza trasą, stosuje się normalne zasady dotyczące powrotu na tor.

Zasadniczy błąd (Initial Fault)
IF-1 Jeżeli popełnisz znaczący błąd, a inny kierowca chce tę sytuację wykorzystać, masz ograniczone prawo do odparcia tego ataku. Jeżeli któryś z kierowców musi ustąpić, powinien to być ten, który popełnił błąd.
Np. jeśli szeroko pojedziesz zakręt, a kierowca za Tobą próbuje to wykorzystać poprzez przejechanie po wewnętrznej, masz obowiązek zostawić mu niezbędne miejsce na manewr niezależnie od tego, czy znajdował się na pozycji uprawniającej go do wyprzedzania w normalnych warunkach. Oczywiście, kierowca wyprzedzający musi pozostawić niezbędne miejsce dla Ciebie.
Granice tej zasady są dość płynne i niejasne, więc zdarzenia te wymagają wnikliwej oceny. Nie zaliczają się tu małe błędy, które nie mają większego wpływu na prędkość i kierunek jazdy. Np. przejechanie zakrętu trochę szerzej niż trzeba, nie stanowi wystarczającego błędu, by zastosować tę zasadę. Kierowca podążający – jeśli ma wątpliwości – nie powinien przystępować do manewru. Zawsze istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu po wyścigu.
Tak więc należy uważać, by nie naduży(wa)ć tej zasady.

Powrót do wyścigu po wypadku/sytuacji niebezpiecznej (Recovering from an incident)
RI-1 Kierowca powracający do wyścigu ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować wszelkie możliwe zagrożenia, jakie może stanowić dla innych uczestników wyścigu niebiorących udziału w danym incydencie.
Jeżeli znajdziesz się poza trasą, stosuje się zasady dotyczące powrotu na trasę po wypadnięciu z niej.
RI-2 Jeżeli, pomimo wypadku, znajdujesz się nadal na trasie, wtedy dopóki nie powrócisz do wyścigu, dopóty nie masz żadnych praw. Do czasu pełnego powrotu do wyścigu musisz ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom niebiorącym udziału w zdarzeniu.
Są to m.in. obroty wokół własnej osi, ustawienie samochodu prostopadle lub wstecz do kierunku ruchu, jazda nadzwyczaj wolno względem prędkości typowych dla danego odcinka, itp.
RI-3 Masz obowiązek podjąć niezbędne działania, mające na celu jak najszybsze zminimalizowanie zagrożeń, jakie możesz stanowić.
Może to oznaczać zjechanie z trasy, niezwłoczne przemieszczenie pojazdu na brzeg toru, przy którym normalnie odbywa się ruch, a nawet wycofanie się z wyścigu. Cokolwiek.
Nie masz żadnych praw, jeżeli w powyższych sytuacjach spowodujesz wypadek lub na czas nie usuniesz zagrożenia, jakie sobą stanowisz. Nawet, jeśli zdarzenie nie zaistniało z Twojej winy. Wszyscy niebędący uczestnikami zdarzenia mają pierwszeństwo przejazdu.

Powrót na trasę po wypadnięciu z niej (Returning to the track after an off)
RT-1 Kierowca powracający na tor ma obowiązek zminimalizowania zagrożenia, jakie może stanowić dla innych pojazdów.
RT-2 “Przyklejenie” do bandy lub ściany także traktuje się jako wypadnięcie.
RT-3 Samochody na torze mają pierwszeństwo ponad pojazdami nań powracającymi.
W razie spowodowania wypadku podczas powrotu na trasę, możesz mieć niewielkie prawo do obrony. Jeżeli opuścisz trasę, tracisz wszystkie prawa, nawet jeśli opuściłeś ją nie z własnej winy.
RT-4 Okres powrotu na trasę zawiera w sobie także czas po faktycznym wypadnięciu, gdy samochód znajduje się z powrotem na trasie, jednak nadal może stanowić zagrożenie, ponieważ nie nabrał odpowiedniej prędkości.
RT-5 Nie wjeżdżaj na trasę tyłem, dopóki nie jest to absolutnie konieczne. Jesteś odpowiedzialny za przeprowadzenie tego manewru ostrożnie, z zachowaniem bezpieczeństwa, tak, by nie spowodować zagrożenia.
Prawdopodobnie zawsze najbardziej pożądanym sposobem powrotu jest wjazd równolegle do jezdni, powoli i ostrożnie. Umożliwia to najlepsze zorientowanie się w sytuacji za Tobą oraz daje innym kierowcom pogląd na Twoją sytuację.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przyklejenia się do ściany lub bandy. Możliwe, że podczas prób uwolnienia koła będą skręcone pod nienaturalnie dużym kątem. Jednak tym, co trzyma przy ścianie jest prędkość. Gdy już zwolnisz do prędkości pozwalającej na uwolnienie się, a koła nadal są skręcone pod dużym kątem, istnieje prawdopodobieństwo “wystrzelenia” z powrotem na tor, nawet obrócenia samochodu. Takie zdarzenie uważa się za wykroczenie.
Aby uwolnić się od ściany, najpierw zwolnij, nawet skręcając w ścianę, aby nie zagrażać innym pojazdom, następnie odsuń się od ściany, delikatnie, zawsze ustępując innym kierowcom.

Uderzenie w samochód znajdujący się przed Tobą (Running into the car ahead of you)
RA-1 Obowiązkiem kierowcy jadącego z tyłu jest, podjęcie wszelkich działań, ostrożności i odpowiedzialności, by nie wjechać w samochód z przodu.
RA-2 Kierowca jadący z przodu nie może złośliwie, czy nieodpowiednio hamować ani zwalniać.
Kierowca ten ma jednak prawo być wolniejszym i używać dłuższej drogi hamowania, wcześniejszych punktów hamowania. Jest upoważniony by skręcać wcześniej lub później i zbliżać się do wierzchołka zakrętu wcześniej lub później. Ma prawo być niekonsekwentny i niepewny.
Od kierowcy z tyłu wymagane jest by przewidywał możliwość, ze kierowca z przodu może mieć dłuższą strefę hamowania. Powinien dostosować swoja jazdę zawsze zachowując odstęp.
Upraszczając, jeśli jedziesz za kimś, Twoją odpowiedzialnością jest unikniecie kontaktu. Kierowca przed Tobą nie musi Cię unikać. Jeśli wszystko inne zawiedzie, powinieneś zjechać z toru unikając kolizji.

zapoznałem się, bardzo dobre zasady

Dobrze sformułowane i czytelne zasady , tylko ta wydaję się być problematyczna 🙂

 

IF-1 Jeżeli popełnisz znaczący błąd, a inny kierowca chce tę sytuację wykorzystać, masz ograniczone prawo do odparcia tego ataku. Jeżeli któryś z kierowców musi ustąpić, powinien to być ten, który popełnił błąd.